AGB’s

Algemene voorwaarden voor sociale en conferentie-evenementen

1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op evenementen die in aparte zalen worden gehouden.

2. wij rekenen een verplichte zaalhuur aan (zie pagina zaaloverzicht voor schaal) per zaal/dag.

3. slechts één vooraf besteld menu voor alle gasten mogelijk is. Wij zullen uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het evenement van de selectie in kennis worden gesteld. Met occasionele vegetarische en allergieverzoeken zal op korte termijn rekening worden gehouden.

4. de basis voor de berekening van onze menu’s of buffetten is het aantal personen, dat ons 24 uur voor het evenement bindend is meegedeeld en dat maximaal 10 % mag afwijken van het eerder opgegeven aantal personen.

5. bloemdecoraties, menukaarten en muziek worden apart in rekening gebracht. Eigen decoraties/menukaarten e.d. worden door de organisator zelf in de kamers uitgedeeld, anders wordt een forfaitair arbeidsloon van € 100,00 in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het uitdelen van geschenken in de hotelkamers.

6. De honoraria van musici en artiesten worden door de organisator rechtstreeks met de betrokkenen verrekend. Voor dance-events worden GEMA-kosten in rekening gebracht; deze zijn voor rekening van de organisator. De ontmanteling van de technologie moet uiterlijk de volgende dag om 9.00 uur plaatsvinden of na speciaal overleg.

7. voor evenementen die tot na 01.00 uur duren, rekenen wij in het algemeen een nachttoeslag, die € 30,00 per medewerker en per uur bedraagt. De sluitingstijd in NRW begint om 5.00 uur. Tot die tijd staat het pand tot uw beschikking.

Onze prijzen zijn definitieve prijzen, inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Bij bestellingen op lange termijn behouden wij ons het recht voor, afhankelijk van de marktsituatie, een eventuele herberekening uit te voeren.

9. Voor evenementen die een volledige ontruiming van de zalen vereisen, wordt een wijzigingskost van € 500,00 aangerekend. Wij vragen een gebruiksvergoeding van € 300,00 voor onze kapel.

10. indien hoogspanningsstroom wordt gebruikt, zal deze worden opgeladen naar verbruik.

11. Voor muziek- en dansevenementen is een minimumafname van 15 hotelkamers (tweepersoonskamers) vereist. Indien de aanvaarding lager is, zal het verschil als kamerhuur worden aangerekend.

Onze facturen zijn netto contant betaalbaar zonder aftrek binnen 14 dagen. Kredietkaarten worden niet aanvaard.

In geval van annulering van een evenement 6 weken voor de aanvang van het evenement behouden wij ons het recht voor de provisiekosten of de gederfde exploitatiewinst van de geplande leveringen en diensten in rekening te brengen. Een gedeeltelijke reductie van de geboekte kamerprijs kan tot 6 weken voor aankomst worden gedaan. Voor kamers die na deze termijn worden geannuleerd, kan 80% van de verblijfsprijs in rekening worden gebracht. Voor het falen van de
kamer in het kader van volpension, bedraagt het verlies 60 % van de overeengekomen variant. In het geval van een vermindering van meer dan 20% van de geboekte kamers evenals het bevestigde aantal personen minder dan 14 dagen voor het begin van het evenement, behouden wij ons het recht voor om 80% van de verloren diensten aan te rekenen.

14. gelieve ons voor aankomst het juiste bedrijfs- of privé-adres mede te delen. Op grond van de richtlijnen van het Bondsministerie van Financiën kunnen reeds uitgereikte facturen achteraf niet meer worden gewijzigd. Voor vrijstelling van logiesbelasting moet ook een correct bedrijfsadres of, in het geval van zelfstandigen, het BTW-identificatienummer worden verstrekt.

15. onze Privacybeleid
beleid maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.

16. De algemene niet-rokerswet van NRW is van toepassing.

De bevoegde rechtbank is die van Münster/Westfalen.